Ohlédnutí za projektem Inclusion Is On: cesta k otevřenějšímu rádiu

Je léto 2022 a část tehdejšího vedení ve složení Hana Poledníková a Tomáš Spáčil vyráží do Chorvatska. Ne na dovolenou, ale za intenzivní prací. Radio R je totiž od roku 2021 součástí Inclusion is On, evropského projektu Erasmus+ zaměřeného na dostupnost volnočasových aktivit pro mládež a jejich aktivní sociální začleňování, zejména po pandemii COVID-19.

Redakce Radia R

Publikováno: 24. 5. 2024 – na 5 minut

Společně se sedmi partnerskými organizacemi z Finska, Estonska, Maďarska, Chorvatska a Itálie se eRko skrze mezinárodní setkání a workshopy bude učit, jak pro své členy vytvářet tzv. „safer spaces“. Inkluzivní prostředí, ve kterém každý může být sám sebou, a které se nebojí samo sebe neustále reflektovat a rozvíjet.

Kromě návštěvy chorvatského Záhřebu Radio R čekaly ještě další čtyři zahraniční návštěvy. První z nich, v Helsinkách, byla zaměřena na práci s mladými lidmi, a jak u našich partnerů může vypadat. V listopadu roku 2022 jsme pak zavítali do Tartu v Estonsku. V tomto studentském a kulturním městě jsme se učili o street work, terénní práci sociálních pracovníků. Minulý květen jsme se vydali do Budapešti, učit se o alternativních přístupech k tělesně postiženým lidem, ale také předat naše know-how o podcastingu.

Velkým úkolem našeho radia v tomto projektu bylo právě zpracování podcastu. Ten pod výstižným názvem „Inclusion is not an illusion“ vyšel na Spotify. Čtyřdílná série nabízí ohlédnutí za třemi setkáními, které během projektu proběhly s partnerskými organizacemi ve Finsku, Estonsku a Maďarsku, a také přehledovou epizodu o hlavních tématech celého projektu. Podcast jsme s partnery částečně nahrávali přímo ve studiu Radia R a tímto jsme také zakončili setkání v Brně v říjnu 2023. Celou spolupráci završilo setkání v italské Florencii, kde jsme se v lednu 2024 vydali prezentovat závěry projektu a představit, čeho všeho jsme díky němu docílili.

Pilnou prací a sdílením zkušeností s ostatními pracovníky s mládeží jsme dospěli k vytvoření sady nástrojů, inovačního a tréninkového modelu. Díky nim můžeme fungovaní naší organizace neustále zlepšovat a rozvíjet. Cílem vytvoření těchto modelů je schopnost aplikovat nabyté znalosti a efektivně identifikovat problémy v rámci organizace a vytvořit si tak můstek ke zdokonalení.